Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A biling.

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: PhDr. Adriana Hlavinková
Zástupca: Mgr. Lucia Mojžišová
Učebňa: III. A bilingválne
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    N.P.
1    S.B.
2    P.B.
3    J.B.
4    P.Č.
5    E.D.
6    L.D.
7    I.Ď.
8    M.F.
10    S.G.
12    A.J.
15    K.K.
16    R.M.
17    A.M.
18    L.O.
19    R.P.
20    M.S.
21    L.S.
22    D.Š.
23    S.Š.
24    M.T.
25    T.V.
26    V.V.
27    K.V.
28    L.W.
30    A.Z.
31    M.Ž.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017