Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda tercia A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ľudmila Palušková
Zástupca: Mgr. Zuzana Antalová
Učebňa: tercia A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    A.A.
2    B.B.
3    Š.B.
4    D.B.
5    B.G.
6    M.G.
7    M.I.
8    S.J.
9    L.J.
10    N.K.
11    F.K.
12    Z.K.
13    S.K.
14    A.L.
15    L.L.
16    M.L.
18    F.M.
19    A.M.
20    A.O.
21    M.P.
22    T.P.
23    K.R.
24    V.S.
25    A.S.
26    E.S.
27    E.Š.
28    E.T.
29    A.V.
30    T.V.
31    S.V.
32    F.Z.
33    M.Z.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017