Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ
VO: Súhrná správa Súhrná správa o zákazkach s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 € za IV.štvrťrok 2017 s DPH 29.12.2017 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Súhrná správa Súhrná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za II. štvrťrok 2016 s DPH 25.04.2017 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Súhrná správa Súhrná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za III. štvrťrok 2016 s DPH 25.04.2017 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Súhrná správa Súhrná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za IV. štvrťrok 2016 s DPH 25.04.2017 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Súhrná správa Súhrná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za I. štvrťrok 2017 s DPH 25.04.2017 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Súhrná správa Prehľad podlimitiných zákaziek s využitím elektronického trhoviska za rok 2015 s DPH 11.01.2016 Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup notebookov pre učebňu informatiky 3 750,00 bez DPH 18.12.2015 22.12.2015 15.01.2016 18.12.2015 Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4
VO: Súhrná správa Modrá Tilgnerka VO č.4 Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky, „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ - Cenová ponuka na šestnásť stromov s obvodom väčším ako 18 cm podľa rozpisu. s DPH 27.02.2015 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Súhrná správa Modrá Tilgnerka VO č.3 Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky, „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ - Úprava podkladu a položenie zatrávňovacích tvárnic s DPH 26.02.2015 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 978/2014 Názov projektu: Modrá Tilgnerka - „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ s DPH 11.02.2015 28.02.2015 30 dní od vystavenia objednávky Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Súhrná správa Modrá Tilgnerka VO č.2 Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky, „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ - Zelená strecha s hydroizoláciou o rozlohe 126 m2 s DPH 06.02.2015 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Súhrná správa Modrá Tilgnerka VO č.1 Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky, „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ - Rekonštrukcia a revitalizácia časti školského dvora medzi hlavným vchodom č1. č.2 (pred budovou školy) za účelom zadržiavania dažďovej vody formou dažďovej záhrady (dažďové jazierko) pre zlepšenie environmentálnych a mikroklimatických podmienok v okolí školy. s DPH 22.09.2014 Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Čistiace prostriedky a potreby 1.700.- bez DPH 04.06.2014 10.06.2014 Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Verejné obstarávanie tovaru pre školskú jedáleň 147 000,00 bez DPH 05.10.2013 05.11.2013 ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Verejné obstarávanie čistiacich prostriedkov a potrieb pre školu 1 700.00 bez DPH 26.09.2013 01.10.2013 Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4