Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • Európsky deň jazykov

  EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV si každoročne pripomíname 26. septembra. V tomto týždni sa žiaci  sexty A/B, kvinty A/B a študenti bilingválneho gymnázia zapojili do aktivít organizovaných učiteľkami Ing. Janou Červeňovou a Mgr. Luciou Mojžišovou vo svojich triedach. Požiadali sme niektorých študentov o spätnú väzbu.

  „Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom.“

  Práve na túto tému sa zamerali študenti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave, 26. septembra pri príležitosti 17. ročníka Európskeho dňa jazykov. Úlohou pre žiakov starších tried, bolo pripraviť si zábavné ale zároveň aj edukatívne aktivity pre mladšie ročníky. Každý žiak zo sexty si pripravil jednu vetu s prekladom v ľubovoľnom svetovom jazyku. Po pozbieraní všetkých viet v cudzích jazykoch vznikol zaujímavý kvíz, v ktorom si deti mohli otestovať svoje znalosti vo svetových jazykoch. Pozitívny ohlas prekonal všetky očakávania. Mladší žiaci sa dozvedeli zaujímavosti a naučili sa prepájať a využívať svoje vedomosti z angličtiny, nemčiny alebo aj iných jazykov, ktoré ovládajú, na rozlúštenie významu viet v iných jazykoch, ktoré sa nikdy neučili. Starší žiaci sa nachvíľu vcítili do role učiteľov a vyskúšali si, aké to je zorganizovať akciu pre mladších študentov. Každý si z tohto dňa odniesol pozitívne pocity a nové znalosti a všetci sa už teraz tešia na ďalší ročník.

  Samuel Bílek, Sx B

   Európsky deň jazykov na Tilgnerke

  Európsky deň jazykov prebiehal 26 Septembra 2017 v celej Bratislave. V meste bolo veľké množstvo aktivít spojených s cudzími jazykmi a do tohto významného dňa sa zapojila aj naša škola, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratoslava.

  Skupina Kvinta A a Kvinta B pani učiteľky Červeňovej sa rozhodla naučiť a predniesť báseň v anglickom jazyku „The 21st Century Flux“ pre žiakov z iných tried. Báseň sa týkala toho ako je anglický jazyk pestrý a rozmanitý vo svojej slovnej zásobe, ktorá do neho preniká z iných jazykov a ako dominuje v rôznych oblastiach nášho života. Žiaci ktorí báseň prednášali sa vyjadrili takto: „Určite nás to všetkých bavilo,“ tak triedy, ktoré si báseň v našom podaní vypočuli ako aj nás, ktorí sme báseň prednášali. Sme radi, že sme si mohli vyskúšať prednes pred publikom a naučiť sa tak vyrovnať sa s trémou z vystúpenia v cudzom jazyku. Veľa z nás to nikdy pred tým nezažilo.

  Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých – človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí ktoré sa tým otvoria. Preto táto aktivita bola prínosom pre všetky triedy, ktoré boli jej súčasťou. Vážme si, že máme možnosť učiť sa cudzie jazyky a využívať ich v našich životoch!

  Sylvia Luptáková, Ema Beňová, kvinta A

 • Školská knižnica

  Školská knižnica sa prerába, termín otvorenia Vám včas oznámime. wink

 • Zber papiera

  Termín zberu papiera bude vopred ohlásený, zatiaľ sa zber nezačal.