Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
História školy Vnútorný poriadok školy Pravidlá vstupu do budovy školy Správa 2016/2017 ZRPŠ Poďakovanie Slovenskej sporiteľni Školský psychológ

 

Pravidlá vstupu do budovy školy

 

Vážení rodičia, od 5. mája 2015 zavádzame nové pravidlá vstupu do budovy školy. Dôvodom je bezpečnosť žiakov.

Žiaci, ktorí začínajú vyučovanie 1. vyuč. hodinou vstupujú do školy najskôr o 7,35 h. Rodičia odprevádzajú svoje deti len do vestibulu, do budovy školy idú deti už samostatne. Škola sa zatvára o 7.50 h, ak žiak príde na prvú vyučovaciu hodinu neskôr, jeho neskorý príchod bude zaznamenaný v knihe na vrátnici a následne v triednej knihe.

Žiakom sa zakazuje opustiť budovu školy od 7.50 h do skončenia vyučovania. Budovu školy môže žiak v odôvodnených prípadoch opustiť len s podpísanou priepustkou od triedneho učiteľa, náhradného triedneho učiteľa alebo člena vedenia školy, ktorú predloží p. vrátnikovi. Po 5. vyučovacej hodine môže žiak, ktorý ešte má vyučovanie, opustiť budovu školy iba so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo náhradného triedneho učiteľa.

Zákonní zástupcovia, ktorí si vyzdvihujú deti po vyučovaní alebo z ŠKD, čakajú vo vestibule.

Zákonní zástupcovia (resp. poverené osoby), ktorí prichádzajú vyzdvihnúť deti z ŠKD, sa preukážu kartičkou (meno dieťaťa, trieda, pečiatka školy), príp. OP pánovi vrátnikovi, ktorý domácim telefónom oznámi pani vychovávateľke, že môže dieťa poslať na vrátnicu.

 

Zákonní zástupcovia prichádzajú do školy na stretnutie s vyučujúcim po predchádzajúcom dohovore. Návštevu si môžete dohodnúť telefonicky alebo mailom s príslušným pedagogickým pracovníkom.

Mimo dohodnutých konzultácii vstupujú zákonní zástupcovia len výnimočne, ohlásia sa a zapíšu sa na vrátnici.

Ďakujeme za porozumenie.

 

PhDr. Alena Turčanová

riaditeľka